Key åberg

key åberg

Key-Åberg, släkt, härstammande från kapten Adolf Malcolm Åberg (—93) på Åbonäs i Säby, Jönk, vars hustru var dotter till överstelöjtnanten Henrik Key (s 81) i dennes äktenskap med en dotter till kronofogden i Norra o Södra Vedbo, Jönk, assessor Per Georg Åberg, farbror till Malcolm Åberg. Deras son Adolf Henrik. Key-Åberg föddes av svenska föräldrar i Dresden men växte upp på olika fosterhem, varav det första i Italien. Hans far lämnade modern och sonen och han växte senare upp på internat med lite kontakt med modern. Uppväxten återspeglas i hans författarskap. Han studerade vid teaterskola och debuterade med  ‎Biografi · ‎Bibliografi · ‎Priser och utmärkelser. KRISPOESI. Sandro Key-Åberg var vardagsspråkets mästare, som i sann demokratisk anda tog ställning för den lilla människan. Under talet var han en av de tongivande diktarna men är idag nästan bortglömd – trots att dikterna har åtskilligt att säga dagens krisdrabbade värld.

Key åberg Video

Martin Brodeur owns many key career goalie records